PRÁVNÍ

zastoupení

Správu a vymáhání pohledávek společnosti VKP Transport, jakož i dohled nad dodržováním všech právních předpisů v tuzemsku i zahraničí, mají v kompetenci právníci advokátní kanceláře Zuzany Candigliota

Advokátní kancelář
Zuzana Candigliota
Burešova 6
602 00 Brno

tel.: 607 005 043
e-mail: advokatka@candigliota.cz
web: www.candigliota.cz

Zuzana Candigliota